Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Turovce » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 29
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018030Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebPrenos čísla v mobilnej verejnej sieti0,00 €15.11.2018nestanovený
48/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchuposkytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu1 800,00 €24.10.201812.12.2018
593/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 913 70 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018výstavba detského ihriska zameraná na deti a mládež8 500,00 €20.10.2018nestanovený
2018027Gabriel Matyó, Veľké Turovce č. 262, 935 81Zmluva o dielostavebné práce pre stavbu Vyhotovenie 2 ks striedačiek na futbalovom ihrisku vo Veľkých Turovciach5 573,50 €19.10.2018nestanovený
2018019EKOTEC, spol. s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrole činnostikonrola multifunkčných ihrísk na verejnom priestranstve v správe MÚ 230,00 €10.10.2018nestanovený
201804B and J finance,s.r.o., Tireda SNP 1720/8, Banská BystricaZmluva o dielospracovanie verejného obstarávania prostredníctvom certifikovanej osoby pre VO1 000,00 €6.10.2018nestanovený
2018025TJ Družstevník Veľké Turovce č. 339, 935 81Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Turovce v roku 2018poskytnutie finančnej dotácie1 200,00 €28.9.2018nestanovený
2018022Gabriel Matyó, Veľké Turovce č. 262, 935 81Zmluva o dielostavebné práce pre stavbu Chodník pri regionálnej ceste č. III/156/0661/-I.etapa Veľké Turovce3 300,00 €9.7.201831.7.2018
147/POD-402/18Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dedinyposkytnutie podpory z fondu formou dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu2 447,61 €8.8.201831.10.2018
1182018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.118/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienúhrada nákladov na podpru športu 800,00 €11.7.201812.12.2018
2018021Jozef Klobučník, Veľké Turovce č. 255, 935 81Zmluva o vystúpeníhudobná produkcia 600,00 €30.6.20182.7.2018
2018020Simona Rikkoňová, Saratovská 7, 934 05 LeviceZmluva o vystúpeníhudobná produkcia 300,00 €30.6.20182.7.2018
201819Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY - Kulturális Egyesület, Nám. 1 mája 363/16, 930 28 Okoč - Op. SokolecZmluva o vystúpenípredstavenie ľudovej rozprávky v maďarskom jazyku 230,00 €30.6.20182.7.2018
201818WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovúprava vzájomných práv a povinností pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov0,00 €18.5.2018nestanovený
289/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienposkytnutie dotácie na Turovské slávnosti 20181 500,00 €4.7.201830.9.2018
Položky 1-15 z 29
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Turovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 197
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018030Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebPrenos čísla v mobilnej verejnej sieti0,00 €15.11.2018nestanovený
48/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchuposkytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu1 800,00 €24.10.201812.12.2018
593/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 913 70 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018výstavba detského ihriska zameraná na deti a mládež8 500,00 €20.10.2018nestanovený
2018027Gabriel Matyó, Veľké Turovce č. 262, 935 81Zmluva o dielostavebné práce pre stavbu Vyhotovenie 2 ks striedačiek na futbalovom ihrisku vo Veľkých Turovciach5 573,50 €19.10.2018nestanovený
2018019EKOTEC, spol. s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrole činnostikonrola multifunkčných ihrísk na verejnom priestranstve v správe MÚ 230,00 €10.10.2018nestanovený
201804B and J finance,s.r.o., Tireda SNP 1720/8, Banská BystricaZmluva o dielospracovanie verejného obstarávania prostredníctvom certifikovanej osoby pre VO1 000,00 €6.10.2018nestanovený
2018025TJ Družstevník Veľké Turovce č. 339, 935 81Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Turovce v roku 2018poskytnutie finančnej dotácie1 200,00 €28.9.2018nestanovený
2018022Gabriel Matyó, Veľké Turovce č. 262, 935 81Zmluva o dielostavebné práce pre stavbu Chodník pri regionálnej ceste č. III/156/0661/-I.etapa Veľké Turovce3 300,00 €9.7.201831.7.2018
147/POD-402/18Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dedinyposkytnutie podpory z fondu formou dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu2 447,61 €8.8.201831.10.2018
1182018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.118/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienúhrada nákladov na podpru športu 800,00 €11.7.201812.12.2018
2018021Jozef Klobučník, Veľké Turovce č. 255, 935 81Zmluva o vystúpeníhudobná produkcia 600,00 €30.6.20182.7.2018
2018020Simona Rikkoňová, Saratovská 7, 934 05 LeviceZmluva o vystúpeníhudobná produkcia 300,00 €30.6.20182.7.2018
201819Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY - Kulturális Egyesület, Nám. 1 mája 363/16, 930 28 Okoč - Op. SokolecZmluva o vystúpenípredstavenie ľudovej rozprávky v maďarskom jazyku 230,00 €30.6.20182.7.2018
201818WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovúprava vzájomných práv a povinností pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov0,00 €18.5.2018nestanovený
289/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienposkytnutie dotácie na Turovské slávnosti 20181 500,00 €4.7.201830.9.2018
73382018-BBSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaZmluva o zániku vecného bremenazrušenie vecného bremena0,00 €13.6.2018nestanovený
737/2018-BBSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaZmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena in personam24,00 €13.6.2018nestanovený
2018 011BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o. Mliekárenská 17, 821 09 BratislavaZmluvastanovenie osobitných podmienok predaja pohonných hmôt0,00 €13.6.2018nestanovený
2018012Občianske združenie Pre Turovce - pro Thur, 935 81 Veľké Turovce 321Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Turovce v roku 2018finančná dotácia 600,00 €5.6.2018nestanovený
SZH0101201810ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovrámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce4 959,72 €5.6.2018nestanovený
2018011SOFT-GL spol., s.r.o., Belehradská 1, 040 13 KošiceLicenčná zmluvaudelenie používateľovi licencie licenciu na používanie softvérového produktu v rozsahu stanovenom touto licenčnou zmluvou0,00 €30.5.2018nestanovený
2018010banet, s.r.o. Červenej armády 91, 980 22 Veľký BlhZmluva o dielozhotovenie diela Zberný dvor Veľké Turovce 145 740,24 €25.5.2018nestanovený
ZO/2018A16012-1osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyúprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby42,00 €23.5.2018nestanovený
2018008ELT Managment Company Slovakia s.r.o., Vajnosrská 171/A, 831 04 BratislavaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAspätný zber pneumatík0,00 €23.5.2018nestanovený
2018007Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20181 100,00 €5.5.201830.11.2019
30/59/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spoluprácipoužívanie služieb miniDCOM+0,00 €28.4.2018nestanovený
18/15/50j/10Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľudovíta Štúra 53, 934 03 LeviceDohoda podľa § 50j zákonaposkytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti9 327,60 €29.3.201830.11.2018
S 34117MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 LučenecZmluva o vývoze triedeného odpadu vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov na celom území obce0,00 €22.12.2017nestanovený
2018004Občianske združenie Permeo, 935 82 Plášťovce 381Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Turovce v roku 2018finančná dotácia 100,00 €8.2.201831.12.2018
2018002Poľovnícke združenie Turovce, 935 81 Horné Turovce 221Zmluva o posyktnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce V. Turovce v roku 2018finančná dotácia 500,00 €30.1.201831.12.2018
2018003TJ Družstevník Veľké Turovce č. 339, 935 81Zmluva o posyktnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Turovce v roku 2018finančná dotácia3 400,00 €30.1.201831.12.2018
53/2017-VOe-dotácie s.r.o., Mostná 13, 949 01 NitraMandátna zmluvaKomplexná realizácia Verejného obstarávania zákazky "Zbený dvor Veľké Turove" 100,00 €19.12.2017nestanovený
53/2017-EMe-dotácie s.r.o., Mostná 13, 949 01 NitraZmluva o službáchspracovanie ŽoNFP, riadenie projektu 150,00 €19.12.2017nestanovený
LZC/17/109222VÚB Leasing, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25Zmluva o lízingu hnuteľných vecípríves TPS PV 30004 752,00 €10.11.201710.6.2021
LZC/17/10920VÚB Leasing, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25Zmluva o lízingu hnuteľných vecímalotraktor TUBER 50 s príslušenstvom33 648,00 €10.11.201710.6.2021
2017024BandJ Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská BystricaZmluva o dielospracovanie verejného obstarávania 600,00 €7.11.2017nestanovený
2017023EKOTEC, spol. s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostipovinná každoročná kontrola detského ihriska na verejných priestranstvách v správe OÚ 193,20 €31.10.2017nestanovený
2017/022OZ RELAX CENTRUM ROZMARÍN, Mýtne Ludany č. 6/1, 935 56Zmluva o účinkovanívystúpenie ženského speváckeho zboru Rozmarín 100,00 €29.10.201730.10.2017
271020170410ALESY SR, š.p., OZ Levice, Kohryho č. 2, 934 43 LeviceKúpna zmluvadodávka palivového dreva 0,00 €20.10.2017nestanovený
2017020Ján Parobok, Majerský rad 1527/75, 936 01 KrupinaKúpna zmluvapredaj nakladača UNC 0605 000,00 €28.9.2017nestanovený
171505138Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľudovíta Štúra 53, 934 03 LeviceDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnaniezabezpečenie vykénávania absolventskej praxe0,00 €4.7.201730.9.2017
2017019Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky1 000,00 €22.7.201730.11.2018
2017017Poľovnícke združenie Turovce, 935 81 Horné Turovce 221Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017poskytnutie finančnej dotácie 500,00 €11.7.2017nestanovený
54/2017OZ Agátik, Horné Semerovce č. 100, 935 84Zmluva o účinkovanívystúpenie DFS Agátik na podujatí "Zachovávanie tradícií prihraničných partnerských obcí" 1.7.2017 100,00 €28.6.2017nestanovený
3/2017-i-hOZ Ipeľ-Hont, Plášťovce č. 345, 935 81Zmluva o poskytnutí služiebpríprava priestorov pre nositeľov regionálnej značky HONT a postavenie remeselných stánkov 176,00 €4.7.2017nestanovený
2017/15Nagyné Mákos Izolda, 3170 Szécsény, Bezerédi út 7, MRZmlua o dielodrevené hry, drevený kolotoč 247,00 €1.7.20171.7.2017
80/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuposkytnutie finančnej dotácie na podporu športu 300,00 €25.6.2017nestanovený
193/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmuva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyposkytnutie finančnej dotácie na podporu kultúry1 300,00 €17.6.201731.8.2017
2017/012Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, LeviceDohoda o poskytnutí možnosti výkonu a zabezpečení odbornej praxe žiakovzabezpečnie odbornej praxe žiaka0,00 €15.5.20172.6.2017
2017/011Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniapedagogická prax žiakov v odbore 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo0,00 €10.5.20172.6.2017
Položky 1-50 z 197


1446016

Úvodná stránka