Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Tlačivá a formuláre

všeobecné

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.rtf (54.5 kB) (54.5 kB)

Žiadosť o sprístupnenie informácií
 Žiadosť o sprístupnenie informácií.rtf (56.3 kB) (56.3 kB)

Súhlas s vydaním detského rybárskeho lístka
 súhlas s vydaním detského rybárskeho lístka.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev
 Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev.rtf (34 kB) (34 kB)

Čestné vyhlásenie formulár
 Čestné vyhlásenie formulár.rtf (34.9 kB) (34.9 kB)

Splnomocnenie na prepis auta
 Splnomocnenie na prepis auta.rtf (38.3 kB) (38.3 kB)

Splnomocnenie formulár
 Splnomocnenie formulár.rtf (36.7 kB) (36.7 kB)

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.rtf (111.4 kB) (111.4 kB)

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce
 Zúčtovanie dotácie z RO.doc (44 kB) (44 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 ŽIADOSŤ O  VYDANIE  SÚHLASU  NA  VÝRUB  DREVINY.rtf (44.2 kB) (44.2 kB)

daňové

Priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
 Priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.odt (12.7 kB) (12.7 kB)

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka - platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka - platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.odt (13.2 kB) (13.2 kB)

Žiadosť o vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 Žiadosť o vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.odt (11.9 kB) (11.9 kB)

stavebné

Žiadosť o vydanie búracieho povolenia
 Žiadosť o búracie povolenie.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby_-_ziadost-2.doc (44 kB) (44 kB)

Žiadosť - určenie-zrušenie súpisného čísla
 Žiadosť - určenie-zrušenie súpisného čísla.rtf (33.8 kB) (33.8 kB)

evidencia obyvateľstva

žiadosť navrhovateľa o zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.rtf (55.7 kB) (55.7 kB)

žiadosť navrhovateľa o zrušenie prechodného pobytu
 Žiadosť o zrušenie prechodného pobytu.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

pozemkové

žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa §12b zákona č. 504/2003 Z. z.
 Návrh na začatie konania - náhradné pozemky 2018.doc (68.5 kB) (68.5 kB)


webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvateľov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnuť kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1564020

Úvodná stránka