Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Slobodný prístup k informáciám

Informácie o spôsobe získavania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Obec Veľké Turovce je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Žiadosť možno podať:
- osobne alebo poštou (Obecný úrad Veľké Turovce č. 321, 935 81 pošta Horné Turovce)
- faxom ( 036 / 749 8126 )
- e-mailom ( info@velketurovce.sk)

Informácie obec sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje info nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Neprístupňujú sa:
Informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné a bankové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Odvolanie:
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupňovania požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho upolynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Z odvolania musí byť zrejmé:
- akej veci sa týka, t. j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
- čo sa navrhuje, t. j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

(tlačivo žiadosti si môžete vytlačiť zo súboru tlačivá a formuláre!)

 

 


 

webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvateľov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnuť kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1783490

Úvodná stránka