Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

VÝZVA - FELHÍVÁSVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZD, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Konečný termín vykonania prác je 15. marec 2019.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, spoločnosť vykoná odstránenie porastov v zmysle  §43 Zákona č. 251/2012 Z.z., t.j. po oznámení vlastníka pracovníci spoločnosti voľne vstúpia na pozemok a vykonajú potrebné práce. Likvidácia drevnej hmoty je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote minimálne 25 dní pred realizáciou prác na telefónne číslo 0906 643658.

 

A Nyugat - Szlovákiai Elektromos Művek felhívja minden ingatlan tulajdonos figyelmét, ahol föld alatti, illetve feletti, az elektromos művek tulajdonában lévő villanyvezeték van, hogy
2019. máricus 15-ig végezzék el a vezetékek közelében elhelyezkedő fák és bokrok megfelelő vágását, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik az áramellátást. A növényzet megengedett magassága a vezeték alatt maximálisan 3 m-re a földfelszíntől, a vezeték körüli növényzet távolsága pedig 4 m szélességben lehet.

Ha a megadott időpontig ezt a lakosság nem végzi el, az elektromos művek a 43 §, 251/2012 sz. törvény értelmében fog eljárni, vagyis értesítve a tulajdonost maga végzi el a munkálatokat, szabad bejárással az ingatalan területére.

Az elektromos áram kikapcsolását a munkálatok kezdete előtt minimálisan 25 nappal kell a tulajdonosoknak kérvényezniök a 0906 643658-as telefonszámon.


 
 

webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvateľov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnuť kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1564027

Úvodná stránka