Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Oznamy

Všeobecné

Oznam, ÉrtesítésVytlačiť
 

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28. februára 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosí občanov, aby to nezmeškali.

V Prešove 11.11.2017

 

Martin Fecko, parlamenti képviselő, a környezetvédelmi- és mezőgazdasági bizottság tagja figyelmezteti a lakosságot, akik nem az eredeti, hanem más helyen kimért földdel gazdálkodnak, melynek gazdálkodásáról a járási hivatal földihavatal által kiadott határoztattal rendelkeznek, és továbbra is folytatni szeretnék földjük megművelését, hogy 2018. február 28-ig a járási hivatal földivatalába adjanak be kérvényt egy új határozat kiadására, amely  a póthelyen kimért föld gazdálkodását engedélyezi. A hivatal alkalmazottai az 504/2003-as törvény alapján pontosítani fogják a kérvényezőkkel, milyen egyéb okmányokat kell csatolni a kérvényhez. A kérvény be nem adása esetén a föld használati joga megszűnik. Kéri a lakosságot, hogy erről ne maradjanak le.

Eperjesen, 2017.11.11.


 
 

VÝZVA - FELHÍVÁSVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpoečnosť prevádzky distribučnej sústavy.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. marec 2018.
(ďalšie informácie viď v prílohe)

A Nyugat- szlovákiai energetikai vállalat felhívja az ingatal tulajdonosok figyelmét - amely ingatlanok területén föld alatti, ill. a földfelszínen vezetett villanyvezetékek helyezkednek el és azok biztonságát veszélyeztetik - hogy vágják-, illetve nyessék le a fák, bokrok ágait.

A munkálatok végleges ideje: 2018. máricus 15.
(további infó a mellékletben)


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - Az áramellátás szüneteltetéseVytlačiť
 

Dňa 19.12.2017 v čase od 9:00 do 15:00 hodiny budú bez elektriny niektoré domácnosti v časti Obce Dolné Turovce, viď v prílohe!

2017.12.19-én, 9-től 15:00 óráig Kistúr részben néhány háztartásban szünetelni fog az áramellátás, részletes információ a csatolt értesítőben!


 
 

Ponuka práce Centrum Agency, s.r.o. A Centrum Agency társaság munkakínálataVytlačiť
 

Hľadáte si prácu? Nedarí sa Vám to?
Zaregistrujte sa jednoducho a zadarmo! (viac na letáku)

Munkát keres? Sikertelen a munkakeresésben?
Regisztráljon be egyszerűen és ingyenesen! (további infó a mellékletben)


 
 

STROM ROKA 2017 - 2017 AZ ÉV FÁJA Vytlačiť
 

dub cerový

Obec Veľké Turovce nominovala asi 170 ročný dub cerový (park Somogyiovcov) do súťaže "Strom roka 2017". Hlasovať bude možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webovej stránke www.ekopolis.sk a aj na sociálnej sieti Facebook – www.facebook.com/nadacia.ekopolis.

Nagytúr Község idén bejelentkezett a 2017, az év fája versenybe, ahová a Somogyi parkban, kb. 170 éves csertölgyet nevezte be. Nevezni sms-ben, a www.ekopolis.sk oldalon, valamint a Facebook közösségi oldalon, a www.facebook.com/nadacia.ekopolis lehetséges.

http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka

Ďalšie informácie o strome si môžete prečítať na nominačnom hárku - viď nižšie.
További adatokat a fáról a nevezési nyomtatványban olvashatnak - lásd alul.


 
 

Čo s opotrebovanými pneumatikami? Mi legyen a használt gumiabroncsokkal?Vytlačiť
 

Informácia pre občanov pri odovzdávaní opotrebovaných pneumatík

Felhívás a használt gumiabroncsok leadása kapcsán

 

opotrebované pneumatiky

 

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď. Hľadajte označenie „Miesto spätného odberu pneumatík“, alebo sa informujte na úrade. Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík.


2016.1.1-től az elosztók kötelesek visszavenni az elhasznált gumiabroncsokat. Minden szolgáltató, aki vállakozóként autógumikat árusít, vagy szervízként működik, köteles a cégen belül INGYENESEN átvenni a használt gumikat. A használt gumi nam való a gyűjtőhelyre, hanem a javítóműhelyekbe. Keressék a "Gumiabroncsok leadási helye" feliratokat, vagy érdeklődjenek a helyi községi hivatalban. Az ELTMA cég biztosítja az elhasznált gumik 100 %-os újrahasznosítását.

 

 


 
 

Ponuka geodetickej kancelárie, Földmérői iroda szolgálatatásaVytlačiť
 

Zabezpečia komplexné geodetické práce až po vybavovanie dokladov na katastri. Komplett földmérői szolgáltatás, egészen a földmérő hivatalban való iratok elintézéséig.


 
 

webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvateľov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnuť kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1238358

Úvodná stránka