Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Turovce » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 29
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/02/152Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkeÚprava vzájomných práv a povinností0,00 €11.10.2019nestanovený
BCF ENERGY 112VPBCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská BystricaZmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny od 01.01.2020-31.12.20200,00 €10.10.201931.12.2020
172/2019/027Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo, Plášťovce 345, 935 82Kúpna zmluvaPalivové drevo - 60 PRM40,00 € (jednotková)28.9.2019nestanovený
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/02Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZberný dvor - Veľké Turovce 200 905,87 €13.8.2019nestanovený
147/POD-402/19Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí dotácieRevitalizácia parku - 2. etapa5 000,00 €26.7.2019nestanovený
265/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryTurovské slávnosti 20191 000,00 €20.7.2019nestanovený
140/2019/023OZ Agátik, Horné Semerovce č. 100, 935 84Zmluva o účinkovaníVystúpenie detského folklórneho súboru Agátik 100,00 €17.7.2019nestanovený
PMS/19/06/0014Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, KošiceZmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠPoskytovanie služby prostredníctvom online informačného portálu0,00 €12.7.2019nestanovený
138/2019/021Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva o poskytovaní podporyPoskytovanie podpory12 286,21 €12.7.2019nestanovený
47/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu a rozvoj cestovného ruchuVybudovanie oddychových zón na Náučnom chodníku Turovec1 800,00 €5.7.2019nestanovený
129/2019/019Združenie obcí pre separovaný zber ,,Hont - PoiplieZmluva o výpožičkeVýpožička plastového kompostéra0,00 €12.6.2019nestanovený
HD č. 13/2019CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská BystricaZmluva o prenájme zariadniaPrenájom zariadenia0,00 €11.6.2019nestanovený
111/2019/017Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, č. licencie 491, TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20191 200,00 €22.5.201930.11.2019
108/2019/016RNDr. Peter Koleda, PhD., Svätý Anton 388, 969 72Autorská zmluvaOdborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry1 000,00 €18.5.2019nestanovený
98/2019/015Mariám Hajdú, ŠahyZmluva o dieloOprava a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia Kultúrneho domu. 928,50 €4.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 29
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Turovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-200 z 228
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebzabezpečenie aktivačnej činnosti0,00 €5.5.201530.11.2015
105/98/2015TJ Družstevník Veľké Turovce č. 339, 935 81Zmluva o poskytnutí finančej dotácie z rozpočtu obce Veľké Turovceposkytnutie finančnej dotácie3 400,00 €19.5.201530.11.2015
104/97/2015Poľovnícke združenie TUROVCE, Horné Turovce č. 221, 935 81Zmluva o poskytnutí finančej dotácie z rozpočtu obce Veľké Turovceposkytnutie finančnej dotácie 500,00 €19.5.201530.11.2015
103/99/2015Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku ŠahyZmluva o poskytnutí finančej dotácie z rozpočtu obce Veľké Turovceposkytnutie finančnej dotácie1 500,00 €18.5.201530.11.2015
1/2015/§54VZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miestposkytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest9 230,58 €26.3.2015nestanovený
102/52/2015Ing. Mária Fabianová, 935 81 Veľké Turovce č. 210Zmluva o dielovykonávanie úloh o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci33,00 € (jednotková)1.3.2015nestanovený
101/52/2015Štefan Fabian, 935 81 Veľké Turovce č. 210Zmluva o dielovykonávanie úloh o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 33,00 € (jednotková)1.3.2015nestanovený
12015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda podľa zákona 4172013 menšie obecné službyúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnaj a regionálnej zamestnanosti0,00 €2.1.201531.5.2016
7,8/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnaj a regionálnej zamestnanosti0,00 €1.12.201430.4.2016
441-2039.073KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova4, 816 23 BratislavaPoistná zmluva - dodatok č. 1 poistenie nehnuteľnosti Obce Veľké Turovce - dvojgaráže s.č. 21644,33 €2.12.2014nestanovený
2222/2014-PRSlovenský Vodohospodársky Podnik, š.p. OZ Banská BystricaZmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť 204,00 €10.12.201410.12.2024
58§50jNS2014ÚPSVaR LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnaj a regionálnej zamestnanosti0,00 €27.11.2014nestanovený
2014/1774Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda podľa § 10 ods. 3, 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znenírealizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi0,00 €2.1.201531.12.2015
113/2014Ján Vojtko - REVOS, A. Sládkoviča 2, 934 01 LeviceZmluva o dielododávka a montáž rozhlasovej ústredne obce4 510,00 €10.9.201430.9.2014
ISMR 3- 2014-7VSP Občianske združenie Ipeľ-Hont, Plášťovce č 345, 935 82Zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho krajaposkytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Rekonštrukcia verejného informačného systému v Obci V. Turovce3 525,00 €nestanovený31.12.2014
748VP_ZSE 2014BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Banská BystricaZmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služiebdodávka a distribúcia elektriny0,00 €1.5.201530.4.2017
201402861101100Slovenská elektrizačná prenosová súsatava, a.s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného daruposkytnutie finančného daru na dokončenie rekonštrukcie rekreačno-sportového areálu v obci1 800,00 €16.8.201431.12.2014
53/ZD1-27/14Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy deiny - Zelená dedinaposkytnutie dotácie5 000,00 €10.7.201431.10.2014
111/2014Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytnutí audítorských služiebaudit účtovnej závierky 900,00 €7.7.201430.11.2015
108632014Poľovnícke združenie TurovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpčtu Obce Veľké Turovcedotácia z rozpočtu obce 500,00 €1.4.201431.12.2014
107/2/2014Slovenský zväz chovateľov - ZO Veľké TurovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpčtu Obce Veľké Turovcedotácia z rozpočtu obce 100,00 €1.4.201431.12.2014
110/2014Grantprojekt s.r.o., J. Simora 5/7939, 940 01 Nové ZámkyKmeňová zmluva o externom manažmenteodborná starostlivosť k úspešnosti žiadosti o ŽoNFP1 000,00 €27.6.2014nestanovený
109/2014ÚPSVaR LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obecrealizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb0,00 €30.6.201431.12.2014
151/2014Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podpru športuposkytnutie dotácie na úhradu nákladov 350,00 €29.5.201431.12.2014
137/2014Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie na úhradu nákladov 300,00 €20.6.201431.12.2014
106/2014Citarová skupina SazdiceZmluva o vystúpenívystúpenie citarovej skupiny na podujatí Deň obce 2014 100,00 €16.6.201428.6.2014
2014 158828Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzirealizovanie pracovnej činnsoti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi0,00 €30.6.201431.12.2014
105/2014BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Banská BystricaZmluva o dielozhtovenie reklameného propagačného panelu1,00 €19.6.2014nestanovený
MK9420142.5Ministerstvo kultúry SR, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014Nákup knižničného fondu 500,00 €10.5.201431.12.2014
05 2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda 05 § 52 2014 ŠRna vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb0,00 €16.4.201431.10.2014
104/71/2014Bc. Juraj Mráz, Tešmak č. 146, 936 01 ŠahyZámenná zmluvavzájomné odovzdanie a prevzatie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam0,00 €18.3.2014nestanovený
103/60/2014MUDr. Jozef Földesi, Narcisová ul. č. 7, 934 01 LeviceZmluva na poskytnutie službyzdravotná posudková činnosť8,00 € (jednotková)11.3.201431.12.2014
102/212/2014Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné TurovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie z rozpočtu obce7 900,00 €3.3.201431.12.2014
101/196/2014TJ Družstevník Veľké TurovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpčtu Obce Veľké Turovceposkytnutie dotácie z rozpočtu obce3 400,00 €3.3.201431.12.2014
42-01-2014-0410ALESY SR, š.p., OZ Levice, Kohryho č. 2, 934 43 LeviceKúpna zmluva dodávka listnatého tvrdého paliva 583,20 €20.1.2014nestanovený
12-2013Hudobná skupina Kincskeresők ŠahyZmluva o vystúpenívystúpenie hudobnej skupiny na podujatí Dedinská schôdza80,00 €29.12.201329.12.2013
47-11-2013-0410ALESY SR, š.p., OZ LeviceKúpna zmluvadodávka listnatého paliva 437,40 €29.11.201331.12.2013
37/2013Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p. OZ Banská BystricaZmluva o dielo údržba toku Krupinica 845,98 €13.12.201331.12.2013
143/105/2013Marián Hajdú, J. Thúróczyho 947/7, 936 01 ŠahyZmluva o prenájme nebytových priestorovprenájom jednopodlažnej budovy dvojgaráže 130,00 €2.9.2013nestanovený
TS 130814Michal Dekan DELTA plus, Kalinčiakova 24, trnavaZmluva o poskytovaní technickej službymontáž, servis a revízie zabezpečovacích a poplachových systémov0,00 €14.8.2013nestanovený
5438/2013/2.5Ministerstvo kultúry SR, BratislavaPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu MK SRNákup knižničného fondu 500,00 €30.7.201331.12.2013
326/2013BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, ŠuranyZmluva o zbere a zabezpečení zneškodnenia vedľajších živočíšnych produktovodvoz a zneškodnenie VŽP0,00 €1.9.2013nestanovený
327/2013Trigonic s.r.o., Szilárd pintér, konateľ spoločnosti, Horné Semerovce 171Kúpna zmluvadodávka potravinárskeho tovaru0,00 €3.6.2013nestanovený
325/2013Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytnutí audítorských služiebaudit účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013 850,00 €7.6.201330.11.2014
2/2013Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné TurovceKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti1 311,00 €22.5.2013nestanovený
324/2013Grantprojekt s.r.o., Podzámska 32, 940 01 Nové ZámkyZmluva o sprostredkovaní verejného obstarávaniaverejné obstarávanie k projektu 100,00 €28.5.2013nestanovený
519/2013Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športudotácie na úhradu nákladov na podpru športu 230,00 €25.3.201330.9.2013
323/2013Beata Volšíková, Andovce č. 203, 941 23Zmluva o poskytnutí služiebvypracovanie žiadosti o dotáciu na získanie finančných prostriedkov na riešenie protipovodňovcýh opatrení 500,00 €25.4.2013nestanovený
18/5/2013Poľovnícke združenie Turovce Horné TurovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce V. Turovcejednorázová dotácia 500,00 €14.2.2013nestanovený
24/4/2013Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku ŠahyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce V. Turovcejednorázová dotácia 500,00 €1.2.201331.12.2013
Položky 151-200 z 228


1783454

Úvodná stránka