Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Turovce » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:95/2019/014
Zmluvná strana 1:Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
Zmluvná strana 1 IČO:00307653
Zmluvná strana 2:Štefan Hocsák, Horné Turovce 223, 935 81
Zmluvná strana 2 IČO:18017339
Názov:Zmluva o dielo
Predmet:Oprava schodov do MŠ a Kultúrneho domu
Cena *: 683,20 €
Dátum uzavretia zmluvy:18.4.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:25.4.2019
Dátum účinnosti zmluvy:26.4.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Jaroslav Péter
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Turovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 51-100 z 225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZO/2018A16012-1osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyúprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby42,00 €23.5.2018nestanovený
2018008ELT Managment Company Slovakia s.r.o., Vajnosrská 171/A, 831 04 BratislavaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAspätný zber pneumatík0,00 €23.5.2018nestanovený
2018007Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20181 100,00 €5.5.201830.11.2019
30/59/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spoluprácipoužívanie služieb miniDCOM+0,00 €28.4.2018nestanovený
18/15/50j/10Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľudovíta Štúra 53, 934 03 LeviceDohoda podľa § 50j zákonaposkytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti9 327,60 €29.3.201830.11.2018
S 34117MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 LučenecZmluva o vývoze triedeného odpadu vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov na celom území obce0,00 €22.12.2017nestanovený
2018004Občianske združenie Permeo, 935 82 Plášťovce 381Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Turovce v roku 2018finančná dotácia 100,00 €8.2.201831.12.2018
2018002Poľovnícke združenie Turovce, 935 81 Horné Turovce 221Zmluva o posyktnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce V. Turovce v roku 2018finančná dotácia 500,00 €30.1.201831.12.2018
2018003TJ Družstevník Veľké Turovce č. 339, 935 81Zmluva o posyktnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Turovce v roku 2018finančná dotácia3 400,00 €30.1.201831.12.2018
53/2017-VOe-dotácie s.r.o., Mostná 13, 949 01 NitraMandátna zmluvaKomplexná realizácia Verejného obstarávania zákazky "Zbený dvor Veľké Turove" 100,00 €19.12.2017nestanovený
53/2017-EMe-dotácie s.r.o., Mostná 13, 949 01 NitraZmluva o službáchspracovanie ŽoNFP, riadenie projektu 150,00 €19.12.2017nestanovený
LZC/17/109222VÚB Leasing, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25Zmluva o lízingu hnuteľných vecípríves TPS PV 30004 752,00 €10.11.201710.6.2021
LZC/17/10920VÚB Leasing, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25Zmluva o lízingu hnuteľných vecímalotraktor TUBER 50 s príslušenstvom33 648,00 €10.11.201710.6.2021
2017024BandJ Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská BystricaZmluva o dielospracovanie verejného obstarávania 600,00 €7.11.2017nestanovený
2017023EKOTEC, spol. s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostipovinná každoročná kontrola detského ihriska na verejných priestranstvách v správe OÚ 193,20 €31.10.2017nestanovený
2017/022OZ RELAX CENTRUM ROZMARÍN, Mýtne Ludany č. 6/1, 935 56Zmluva o účinkovanívystúpenie ženského speváckeho zboru Rozmarín 100,00 €29.10.201730.10.2017
271020170410ALESY SR, š.p., OZ Levice, Kohryho č. 2, 934 43 LeviceKúpna zmluvadodávka palivového dreva 0,00 €20.10.2017nestanovený
2017020Ján Parobok, Majerský rad 1527/75, 936 01 KrupinaKúpna zmluvapredaj nakladača UNC 0605 000,00 €28.9.2017nestanovený
171505138Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľudovíta Štúra 53, 934 03 LeviceDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnaniezabezpečenie vykénávania absolventskej praxe0,00 €4.7.201730.9.2017
2017019Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky1 000,00 €22.7.201730.11.2018
2017017Poľovnícke združenie Turovce, 935 81 Horné Turovce 221Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017poskytnutie finančnej dotácie 500,00 €11.7.2017nestanovený
54/2017OZ Agátik, Horné Semerovce č. 100, 935 84Zmluva o účinkovanívystúpenie DFS Agátik na podujatí "Zachovávanie tradícií prihraničných partnerských obcí" 1.7.2017 100,00 €28.6.2017nestanovený
3/2017-i-hOZ Ipeľ-Hont, Plášťovce č. 345, 935 81Zmluva o poskytnutí služiebpríprava priestorov pre nositeľov regionálnej značky HONT a postavenie remeselných stánkov 176,00 €4.7.2017nestanovený
2017/15Nagyné Mákos Izolda, 3170 Szécsény, Bezerédi út 7, MRZmlua o dielodrevené hry, drevený kolotoč 247,00 €1.7.20171.7.2017
80/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuposkytnutie finančnej dotácie na podporu športu 300,00 €25.6.2017nestanovený
193/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmuva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyposkytnutie finančnej dotácie na podporu kultúry1 300,00 €17.6.201731.8.2017
2017/012Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, LeviceDohoda o poskytnutí možnosti výkonu a zabezpečení odbornej praxe žiakovzabezpečnie odbornej praxe žiaka0,00 €15.5.20172.6.2017
2017/011Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniapedagogická prax žiakov v odbore 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo0,00 €10.5.20172.6.2017
2017/010Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, 934 80 LeviceDohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ služieb v Leviciachzabezpečenie požadovaných podmienok pre vykonanie odbornej praxe žiaka0,00 €10.5.20172.6.2017
2017/009Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, 934 80 LeviceDohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ služieb v Leviciachzabezpečenie požadovaných podmienok pre vykonanie odbornej praxe žiaka0,00 €10.5.20172.6.2017
2017/2000/204REMEK, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 NitraZmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluvadodanie a užívanie IS 420,00 €10.5.2017nestanovený
171550J28Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiposkytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podpru vytvárania pracovných miest5 283,27 €4.5.201731.1.2018
03/2017PROSPECT, spol. s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové ZámkyZmluva o dielo č. 03/2017 na zhotovenie stavby Zberný dvor Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadovvykonať stavebné práce a dodváku materiálov na stavbe Zberný dvor Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov 166 740,00 €4.4.2017nestanovený
2017008Ing. Július Antalfi a manž. Mária Antalfiová, rod. LászlóováKúpna zmluva kúpa pozemku1 000,00 €28.3.2017nestanovený
2017/007Bujákért Alapítvány, 3047 Buják, Ul. Kossuth č. 9 a Samospráva Obce Buják, 3047 Buják, Ul. Kossuth č. 9, MRvyjadrenie zámeru spoluprácespolupráca obcí Buják a Veľké Turovce0,00 €9.3.2017nestanovený
52/2017/SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NitraZmluva o vytvorení diela a licenčná zmluvazhotovenie diela Krajinnoarchitektonické štúdium parkového priestoru vo Veľkých Turovciach 800,00 €7.3.2017nestanovený
17/15/50J/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiposkytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podpru vytvárania pracovných miest5 283,27 €28.2.2017nestanovený
17/15/50J/13Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiposkytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podpru vytvárania pracovných miest2 348,12 €28.2.2017nestanovený
2017002Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku ŠahyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce V. Turovce v roku 2017poskytnutie finančnej dotácie1 500,00 €23.1.201731.12.2017
2017001TJ Družstevník Veľké Turovce č. 339, 935 81Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce V. Turovce v roku 2017poskytnutie finančnej dotácie3 400,00 €23.1.201731.12.2017
32/59/2016Tomáš Antus, Veľké Turovce č. 282, 935 81Zmluva o nájme nebytových priestorovužívanie nebytových priestorov1 330,00 €1.1.2017nestanovený
ISMR 5 ipel-hont 2Miestna akčná skupina, občianske združenie Ipeľ-Hont, Plášťovce č. 345, 935 81 PlášťovceZmluva o poskytnutí dotácie NSKviacúčelové detské ihrisko4 000,00 €18.11.201630.11.2016
16/15/010/127Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohodarealizovanie činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi0,00 €23.11.2016nestanovený
29/59/2016Rodičovské združenie pri ZUŠ-M, Námestie B. Bartóka č. 1, 936 01 ŠahyZmluva o dielo hudobné vystúpeniehudbné vystúpenie na podujatí "Jubilejný rok svätého Martina"50,00 €9.11.201612.11.2016
V-002-2016ENERCOM, s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 NitraZmluva o dielododávka a montáž hracích prvkov na detskom ihrisku MŠ6 050,78 €28.10.201625.11.2016
26/59/2016Cleerio SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 01 KošiceZmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajovspracúvanie osobných údajov0,00 €21.10.2016nestanovený
25/59/2016Cleerio SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 01 KošiceZmluva o dielo a poskytovaní servisných služiebonline Mapový informačný systém Geoportal 360,00 €21.10.2016nestanovený
A10337874Orange, a.s. Metodova 8, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebúčastnícky program0,00 €25.10.2016nestanovený
ZLP-2016-1222-miniDCOM+DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spoluprácislužby aplikačných modulov IS DCOM pre zabezpčenie služby všeobecné podaniea 7 elektronických služieb samosprávy0,00 €21.10.2016nestanovený
2/99/2016Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné TurovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce V. Turove v roku 2016poskytnutie finančnej dotácie1 000,00 €20.9.2016nestanovený
Položky 51-100 z 225


1655905

Úvodná stránka