Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Turovce » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:19/15/52A/37
Zmluvná strana 1:Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
Zmluvná strana 1 IČO:00307653
Zmluvná strana 2:Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice
Zmluvná strana 2 IČO:30794536
Názov:Dohoda o dobrovoľníckej službe
Predmet:Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:18.4.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:24.4.2019
Dátum účinnosti zmluvy:25.4.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Jaroslav Péter
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Turovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 101-150 z 225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2016/0228/1101100Slovenská elektrizačná prenosová súsatava, a.s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného darufinančný dar na dobudovanie multifunkčného ihriska v obci2 000,00 €13.8.201631.12.2016
3/99/2016Poľovnícke združenie TUROVCE, Horné Turovce č. 221, 935 81Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce V. Turove v roku 2016poskytnutie finančnej dotácie 500,00 €4.8.201630.11.2016
1/99/2016TJ Družstevník Veľké Turovce č. 339, 935 81Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce V. Turove v roku 2016poskytnutie finančnej dotácie3 400,00 €4.8.201630.11.2016
138526037474Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebzriadenie verejnej telefónnej služby40,00 €23.5.2016nestanovený
35/2016Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky 900,00 €13.7.201630.11.2017
145/POD-ZD2-27/16Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a programu obnovy dediny - Zelená dedinaošetrenie a údržba drevín v parku obce Veľké Turovce6 000,00 €12.7.201631.10.2016
5/2016PROSPECT, spol. s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové ZámkyZmluva o prenájme staveniskaprenájom areálu Veľké Turovce na uskladnenie materiálu a strojného zariadenia za účelom zariadenia staveniska pre stavbu: Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov0,00 €29.6.201629.7.2016
111-2016-11MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektužiadosť o finančný príspevok na financovanie svojho projektu  950,00 €24.6.2016nestanovený
155/2016Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.2/2014 v znení neskoršej zmenyposkytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry 500,00 €22.6.201630.9.2016
1963/BA/2016Arguss, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 BratislavaZmluva o odbere odpaduprebratie elektroodpadu za účelom jeho zhodnotenia0,08 €8.6.2016nestanovený
147/2016Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyposkytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu 250,00 €7.6.201630.9.2016
4/2016OZ ÁRGYÉLUS-ÁRGYÉLUS POLGÁRI TÁRSULÁS, Hlavná 153, Chotín 946 31Zmluva o vystúpeníbábkové predstavenie pre deti 220,00 €1.6.20163.7.2016
3/2016BIODEGRA, s.r.o., Koniarovce 277, 956 13Zmluva o vystúpeníhudobné predstavenie pre deti 150,00 €1.6.20163.7.2016
111/2016Daniel Guťan-ROPE, Chabenecká 9, Banská BystricaZmluvaošetrenie a údržba drevín6 000,00 €20.5.201631.12.2016
2000/204REMEK, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 NitraZmluva o používaníužívanie softwarového produktu SMOS WIN 336,00 €18.5.2016nestanovený
16/15/054/40Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podpru vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci projektu Šanca na zamestnaniepodpora vytvorenia pracovného miesta0,00 €3.5.201631.1.2017
110/2016DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebelektronické zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky0,00 €3.5.2016nestanovený
115421 08U01Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieposkytnutie dotácie z fondu na realizáciu projektu 229 618,69 €26.4.201631.12.2016
109/2016NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvyzabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,00 €1.2.2016nestanovený
1612137SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva Slovgramvysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov38,50 €1.4.2016nestanovený
201619B and J finance,s.r.o., Tireda SNP 1720/8, Banská BystricaZmluva o dielospracovanie verejného obstarávania z PRV SR 2014-2020 833,33 €24.3.2016nestanovený
2/59/2016IMI-TEAM, s.r.o., Hontianska cesta 81, 936 01 ŠahyZmluva o dielouskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela "Výmena povrchu jestvujúcej prístupovej cesty a spevnenej plohcy okolo Domu smútku v časti obce Dolné Turovce"5 500,00 €19.3.2016nestanovený
11/2016/Zae-dotácie s.r.o., Mostná 13, 949 01 NitraZmluva o službáchvypracovanie podkladov pre úspešné uchádzanie sa o poskytnutie NFP1 000,00 €15.3.2016nestanovený
18/2016PROSPECT, spol. s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové ZámkyDohoda o naložení so zábezpekouzabezpečenie neviazanosti finačných prostriedkov zhotoviteľa0,00 €19.2.2016nestanovený
1/59/2016PROSPECT, spol. s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové ZámkyZmluva o dielo uzavretá podľa § 536 - 565 č. 513/1991 z.z. Obchodný zákonníkzhotovenie diela Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov 198 421,39 €19.2.201618.2.2018
894MPk_ZSE/2016EBCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská BystricaZmluva o dodávke elektrinyzabezpečenie pre odberateľa dictribúciu elektriny65,00 €18.1.201630.4.2018
1/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebbalík služieb34,99 €29.12.2015nestanovený
15/15/012/161Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohodaúprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec0,00 €1.12.201531.5.2017
112/52/2015IMI-TEAM, s.r.o., Hontianska cesta 81, 936 01 ŠahyZmluva o dielostavebné práce spojené so zhotovením diela Zmena domu smútku prístavbou a prestavbou6 600,00 €18.12.2015nestanovený
111/52/2015IMI-TEAM, s.r.o., Hontianska cesta 81, 936 01 ŠahyZmluva o dielouskutočnenie stavebných prác so zhotovením diela Zmena domu smútku prístavbou a prestavbou35 921,02 €8.12.2015nestanovený
24/2013Živnostenský úrad Levice, Ľ. Štúra 53, 934 03Zmluva o dielodemontáž azbestocementovej krytiny zo strechy domu smútku v časti Dolné Turovce9,90 €1.12.2015nestanovený
15/15/010/53Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnsoti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi0,00 €30.11.2015nestanovený
KRHZ-NR-410-048/2015Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke súpravy pvodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotkybezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky0,00 €10.11.201531.10.2020
2610/2015Ing. Roman Moravčík, SportReal Nitra, s.r.o., Pražská 2, 949 01 NitraZmluva o dielozhotovenie Multifunkčného ihriska v obci Veľké Turovce57 922,90 €3.11.2015nestanovený
12/2015/§54-ŠnZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miestposkytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta0,00 €30.10.2015nestanovený
110/2015Eva Juhászová, Cintorínska 325/24, 936 01 ŠahyKúpna zmluvakúpa nákladného motorového vozidla4 300,00 €2.11.2015nestanovený
69/ §52a /2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyzabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti0,00 €28.10.2015nestanovený
917/2015Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 913 70 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriskávýstavba multifunkčných ihrísk40 000,00 €23.9.2015nestanovený
109/2015Obec DemandiceKúpna zmluvapredaj požiarnického automobilu AVIA2 000,00 €1.10.2015nestanovený
106/2015BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Banská BystricaZmluva o koncesii na služby dodávky elektrickej energiedodávať elektrinu do odberných miest odberateľa0,00 €1.5.2016nestanovený
842VP_ZSE/2015EBUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Banská BystricaZmluva o dodávke elektrinydodávanie elektriny do odberných miest odberateľa0,00 €1.5.2016nestanovený
108/2015Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy, 936 01Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiakovodborná prax študenta0,00 €4.9.201518.9.2015
107/2015Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytnutí audítorských služiebaudit s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2015 900,00 €19.8.201530.11.2016
168/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytovanie dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry 500,00 €15.7.201531.12.2015
141/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014poskytovanie dotácie na úhradu nákladov na podprou športu 250,00 €7.7.201531.12.2015
40/2015/2.5Ministerstvo kultúry SR, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvbom rozpočtu MK SR na rok 2015 č.: MK-40/2015/2.5Nákup knižničného fondu 500,00 €23.6.201531.12.2015
562015§54VZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miestposkytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest2 051,24 €28.5.201530.9.2015
2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LEVICEDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebzabezpečenie aktivačnej činnosti0,00 €5.5.201530.11.2015
105/98/2015TJ Družstevník Veľké Turovce č. 339, 935 81Zmluva o poskytnutí finančej dotácie z rozpočtu obce Veľké Turovceposkytnutie finančnej dotácie3 400,00 €19.5.201530.11.2015
104/97/2015Poľovnícke združenie TUROVCE, Horné Turovce č. 221, 935 81Zmluva o poskytnutí finančej dotácie z rozpočtu obce Veľké Turovceposkytnutie finančnej dotácie 500,00 €19.5.201530.11.2015
Položky 101-150 z 225


1655954

Úvodná stránka