Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Obec Veľké Turovce

Aktuality - Aktualitások

Szociális munka alapszak Ipolyságon

plakát szoc  munka.jpg


Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 10.
viac...

Zverejnené 6.8.2018 -MJ-


 

Súťaž vo varení perkeltu

súťaž vo varení perkeltu.jpg

Zverejnené 2.8.2018 -MJ-


 

Pörköltfőző verseny

pörköltfőző verseny.jpg

Zverejnené 2.8.2018 -MJ-


 

István, a király

István, a király.jpeg


További részletes információ a helyi községi hivatalban.
viac...

Zverejnené 30.7.2018 -MJ-


 

Africký mor (AMO) ošípaných u domácich ošípaných a diviakov, Afriaki sertés pestis

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuje chovateľov ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS Levice na telefónne č ...viac...

Zverejnené 29.5.2018 -MJ-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, A tűz lehetséges kialakulása miatti veszély kihirdetése

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom k.ú. okresu Levice od 24.mája 2018 od 08:00 hod. do odvolania.
A Lé ...viac...

Zverejnené 29.5.2018 -MJ-


 

Rozhodnutie - Határozat

Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny.
A Szlovák Köztársaság környezetvédelmi ...viac...

Zverejnené 25.4.2018 -MJ-


 

Správne triedenie odpadu, A hulladék megfelelő szelektálása

Z našich príloh sa dozviete, ktorý je najvhodnejší spôsob triedenia odpadu. ČÍTAJTE!
A csatolt propagációs anyagból megtudhatják, melyek a szelektálás hatékony módszerei.
OLVASSÁK  EL!
viac...

Zverejnené 4.4.2018 -MJ-


 

Ochrana lesov proti požiarmi 2018, Erdei tűzvédelem 2018-ban

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach vydáva nasledovné usmernenie v súvislosti zabezpečovania ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018 (viď nižšie).
A járási tűzoltó p ...viac...

Zverejnené 27.3.2018 -MJ-


 

Generálny pardon, Általános pardon

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. udeľuje "Generálny pardon" všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie...viac viď v príl ...viac...

Zverejnené 26.3.2018 -MJ-


 

Oznamy materskej školy - Az óvoda hírei

Nábor detí do DFS Veľké Turovce Toborzás a nagytúri gyermek folklórcsoportba

2faed431-985d-491e-890e-10c5bc20705f.jpg


Novozaložený detský folklórny súbor vo Veľkých Turovciach čaká deti vo veku od 3 do 8 rokov.
A Nagytúron újonnan megalakított gyermek folklórcsoport 3 és 8 év közötti gyermekeket fogad ta ...viac...


 

webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvateľov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnuť kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1396931

Úvodná stránka